Chi tiết thông báo
Đóng

THÔNG BÁO V/V HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIÁO TRÌNH LỚP 56KD
14/03/2018 8:32:35 CH

THÔNG BÁO V/V HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIÁO TRÌNH LỚP 56KD

Để hỗ trợ các sinh viên hoàn thành tốt kỳ thực tập sắp tới, Thầy Cô Bộ môn QTKD sẽ tổ chức buổi hướng dẫn đầu tiên cho các em sinh viên 2 lớp 56KD1,2, vào lúc:

Thời gian: 14h00 ngày 16/03/2018 (thứ sáu)
Địa điểm: G7 (cụ thể sẽ thông báo sau)

Các bạn sinh viên lớp 56KD1,2 tham dự đầy đủ và có mặt đúng giờ.

Cảm ơn các em,
BM.QTKD