Chi tiết thông báo
Đóng

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIÁO TRÌNH LỚP 56KD
16/03/2018 10:55:40 CH

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIÁO TRÌNH 56KD

Bộ môn QTKD thông báo đến các em sinh viên Khóa 56 QTKD:
- Thời gian kết thúc thực tập: 12/05/2018 (đã dời 2 tuần do thời gian bắt đầu trễ)
- Hạn nộp tên chuyên đề hẹp: 2/4/2018
SV lưu ý: Đại diện 2 lớp tổng hợp tên tổng hợp và nộp danh sách sinh viên với đầy đủ thông tin về họ tên, công ty thực tập và tên chuyên đề hẹp về địa chỉ email,: bmqtkd@ntu.edu.vn (Bộ môn không nhận tên chuyên đề riêng lẻ của từng sinh viên). Chậm nhất: hết ngày 2/4/2018

Sinh viên xem và thực hiện theo các file hướng dẫn sau:
*** Hướng dẫn Báo cáo thực tập giáo trình 56KD: Tải file
*** Hướng dẫn trình bày báo cáo: Tải file

Chúc các em thực tập tốt.
Trân trọng,
BM.QTKD