Chi tiết thông báo
Đóng

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM VẤN ĐÁP THỰC TẬP GIÁO TRÌNH 56KD1-2
24/05/2018 12:02:42 CH

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM VẤN ĐÁP THỰC TẬP GIÁO TRÌNH 

LỚP 56KD1 & 56KD2

Bộ môn QTKD sẽ tổ chức vấn đáp TTGT 2 lớp 56KD1 & 56KD2 vào lúc:

Thời gian tập trung: 07h30 ngày 26/05/2018 (thứ 7) 

Địa điểm tập trung: G7.503


Danh sách sinh viên vấn đáp và phòng vấn đáp:  TẢI TẠI ĐÂY

Sinh viên nào chưa có tên trong danh sách vấn đáp, gửi email phản hồi về cho Bộ môn: bmqtkd@ntu.edu.vn trước 20h00 ngày 25/05/2018.

Sinh viên tham gia vấn đáp yêu cầu trang phục lịch sự, đến đúng giờ tại phòng tập trung nghe hướng dẫn trước khi vào phòng vấn đáp.

Bộ môn QTKD.