Chi tiết thông báo
Đóng

THỜI GIAN NỘP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN NGÀNH QTKD K56
12/06/2018 9:26:28 SA

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP KHÓA LUẬN NGÀNH QTKD K56

Theo Kế hoạch của Khoa và Nhà trường, Bộ môn QTKD thông báo:

- Sinh viên ngành QTKD K56 nộp bài khóa luận theo thời gian và địa điểm như sau:
* Thời gian: sáng ngày 09/07/2018, từ 10g00 đến 11g00. 
* Địa điểm: Văn phòng bộ môn QTKD
* Lưu ý: Sinh viên nộp 1 bản khóa luận, trong đó có Giấy xác nhận thực tập và Nhận xét của GV hướng dẫn (không cần Phiếu tiến độ).

- Thời gian bảo vệ khóa luận: Sáng ngày 15/7/2018 (chủ nhật). Các em chuẩn bị powerpoint và bản tóm tắt.

Mọi thông tin sẽ được cập nhật trên web Bộ môn, sinh viên lưu ý theo dõi.

Trân trọng,
BM.QTKD