Chi tiết thông báo
Đóng

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K57
02/07/2019 8:17:57 CH

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K57

Bộ môn thông báo đến các em sinh viên ngành QTKD Khóa 57:

- Thời gian bảo vệ: 7g30 ngày 03/07/2019. Sinh viên lưu ý đến sớm trước 20 phút và chuẩn bị Hội đồng.
- Lịch bảo vệ: Tải file tại đây. (Các em xem Hội đồng, phòng và thứ tự bảo vệ của mình)
- Thời gian dành cho mỗi sinh viên là tối đa 30 phút, gồm có: 10-15 phút sinh viên trình bày và 10 phút phản biện, trao đổi và trả lời câu hỏi; 5 phút dự phòng. 
- Sinh viên chuẩn bị Powerpoint để thuyết trình và 3 bản Tóm tắt khóa luận.

Chúc các em bảo vệ thành công.

Trân trọng,

BM.QTKD