Giới thiệu
Đóng

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
                          _____________________

Số: 338/TB-ĐHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________­­_________________

        
     Khánh Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh doanh và du lịch”
______________________________________________________________________________


Căn cứ Thông báo số 660/ĐHNT ngày 26/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017;

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và sự hợp tác của các trường đại học đối tác ở Pháp;

 Để tiếp nối trong chuỗi đào tạo L-M- D (cử nhân – cao học – tiến sĩ) của chương trình cử nhân song ngữ Pháp của Nhà trường,

Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch - Chương trình Pháp ngữ như sau:

1. Ngành đào tạo và các môn thi tuyển

- Ngành Đào tạo: Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch)
            - Môn thi tuyển :            + Môn cơ sở : Kinh tế học
                                                 + Môn cơ bản : Toán cao cấp
                                                 + Ngoại ngữ : Tiếng Pháp

2. Thời gian biểu

 - Tổ chức ôn tập : Tháng 6 - 7/2017

- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Trước 15/7/2017    
- Thi tuyển :   05 - 06/8/2017

3.Điều kiện dự thi

a) Về văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần hoặc ngành khác (chỉ áp dụng cho cho nhóm ngành kinh tế, kinh doanh) với ngành đăng ký dự thi;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác phải học bổ sung một số học phần ở trình độ đại học của ngành đăng ký dự thi;

- Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi và danh mục học phần bổ sung kiến thức trong Phụ lục kèm thông báo này.

b) Về thâm niên công tác
- Điều kiện về thâm niên công tác chuyên môn cho từng ngành đào tạo được quy định trong chương trình đào tạo và Phụ lục kèm thông báo này.     

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên

a) Đối tượng ưu tiên

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên; Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

b) Mức ưu tiên

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản và  mười điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ vào kết quả thi;

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng ưu tiên của một đối tượng.

5. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

Thí sinh có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngôn ngữ Pháp, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Pháp;

- Chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2

Thí sinh nộp bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ cùng hồ sơ dự thi để được xem xét.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (2 bản);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận sức khỏe;

- Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 03 ảnh làm thẻ CMND, cỡ (4 x 6) cm.

7. Lệ phí (nộp kèm với hồ sơ)

- Đăng ký dự thi:                      60.000 đ /thí sinh/hồ sơ.           

- Thi tuyển:                               120.000 đ /thí sinh/1 môn thi.

8. Lưu ý

- Đối với thí sinh là người nước ngoài, thí sinh đăng ký học Master năm 2 ở Pháp sẽ thực hiện xét tuyển dựa trên hồ sơ và phỏng vấn bằng tiếng Pháp và được Trường đối tác của Pháp cấp bằng.

- Ưu tiên cho các thí sinh đạt trình độ Bac Pháp hoặc Chứng chỉ tiếng Pháp DELF B1 trở lên, tiếng Anh TOEIC 500 trở lên. Học viên sẽ được đăng ký khóa học tiếng Pháp chuyên ngành bổ sung trong chương trình để đạt trình độ DELF B2.

- Văn bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bởi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập, đề cương bổ sung kiến thức, chương trình đào tạo… có trên website: http://ntu.edu.vn/khoasdh/vi-vn/tuyểnsinh/thôngbáo.aspx.;

- Địa chỉ liên hệ, nộp hồ sơ và lệ phí:

+Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang,   tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 058.2471372 hoặc 058.3832072.

+Khoa Kinh tế: tư vấn chương trình và nhận các hồ sơ của thí sinh nước ngoài.

Phụ trách chương trình: PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh – ĐTDĐ: (84)0905292180

Ban thư ký:       TS. Trần Thị Ái Cẩm – ĐTDĐ: (84)01225548656

                         ThS. Huỳnh Cát Duyên – ĐTDĐ: (84)095573660