ĐH Tromso Nauy
Đóng

1. Dự án NORAD: Dự án NORAD đã đạt được nhiều kết quả hoạt động trong thời gian qua:

- Đối với công tác đào tạo:

+ Mua sách và nâng cấp thiết bị giảng dạy cho Khoa Kinh Tế.

+ 1 Tiến sỹ đã bảo vệ thành công và 2 NCS đang tiếp tục học tập theo chương trình sancwich tại Nauy, 1 postdoc tại Nauy và Hoa Kỳ.

+ Tổ chức thành công 1 khóa học nâng cao về Kinh Tế, Quản lý và Chính sách cho Khu Bảo tồn biển cho Bộ NN&PTNT góp phần vào công việc tư vấn chính sách cho ngành thủy sản.

- Đối với công tác nghiên cứu khoa học:

+ Tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề nghiên cứu.

+ Trong năm vừa qua, trong Khoa có 6 bài báo đã được đăng và được chấp nhận đăng trên các tạp chí quốc tế; 1 bài báo đăng tạp chí trong nước; 3 bài báo được trình bày tại hội thảo quốc tế IIFET, Pháp 2010; 01 bài báo hội thảo trong nước. Ngoài ra, còn có 3 báo cáo tư vấn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kinh tế và quản lý (CIEM); 2 báo cáo tư vấn cho VASEP và Ngân hàng Nhà nước; và các báo cáo tư vấn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Bến Tre, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, VCCI Khánh Hòa và Công ty Nam Việt và Nha Trang seaproduct Company.

2. Dự án NOMA-FAME :

Dự án NOMA-FAME là dự án hợp tác đào tạo trình độ thạc sỹ giữa Đại học Tromso (UoT) và Đại học Nha Trang (NTU) về chuyên ngành “Kinh tế và Quản lý  Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản” dưới sự hỗ trợ tài chính của NORAD/SIU trong việc nâng cao trình độ và khả năng nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên đến từ một số nước đang phát triển thông qua chương trình NOMA-FAME tại NTU.

Đến nay dự án này đã đào tạo đến khóa thứ 4. Đội ngũ giảng viên Khoa Kinh Tế đã có 8 người tốt nghiệp và 5 người đang tiếp tục hoàn thành chương trình học. Ngoài ra dự án cũng góp phần đào tạo nguồn nhân lực quản lý ngành thủy sản cho các nước như Bangladesh, Srilanka, Trung Quốc, Lào, Ghana và Liberia.

Thông qua dự án này, 4 giáo viên của NTU được tham gia giảng dạy và 3 giảng viên tham gia làm trợ giảng cho chương trình đào tạo, trường Đại học Nha Trang cũng kế thừa được những kinh nghiệm tiên tiến trong việc tổ chức và quản lý đào tạo.