Công tác nhiệm kỳ 2011-2016
Đóng

TỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ

------------------------------

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2011-2016

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đẩy mạnh công tác đào tạo theo tín chỉ (với trọng tâm “Nâng cao chất lượng đào tạo”)

Tổ chức các Hội thảo trong Khoa để trao đổỉ nhận thức, kinh nghiệm giảng dạy và đánh giá theo hệ đào tạo tín chỉ.

Tháng 1/2012
Tháng 1/2014
Tháng 1/2016

 

BCN Khoa chủ trì

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo cùng các đề cương chi tiết của các học phần

Tháng 11 và 12/2011
Thường xuyên

Khoa chỉ đạo các bộ môn chuyên ngành thực hiện
HĐKH thông qua

Tổ chức lựa chọn, giới thiệu và biên soạn tài liệu học tập

Tháng 1/2012
Thường xuyên

Khoa chỉ đạo các bộ môn chuyên ngành thực hiện
HĐKH thông qua

Rà soát lại việc phân công môn học cho từng giáo viên; tiến tới thống nhất sách, chương trình, giáo trình, bài giảng cho cùng một học phần để có thể thi chung đề, chấm thi chung

 

Tháng 6/2012
Thường xuyên

 

Khoa chỉ đạo các bộ môn chuyên ngành thực hiện

HĐKH thông qua

Tổ chức hội nghị học tốt, hội nghị NCKH của sinh viên theo từng nhóm ngành kết họp với giao lưu doanh nghiệp

Tháng 10/2011
HN học tốt 1 lần/năm
Hội nghị NCKH sinh viên
2 năm 1 lần

 

Khoa chỉ đạo các bộ môn chuyên ngành thực hiện

 

Tổ chức tốt công tác thu thập thông tin về sinh viên tốt nghiệp để biết khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động ở địa phương của sinh viên Khoa

Tháng 10/2011
Hai năm 1 lần

 

Khoa chỉ đạo các bộ môn chuyên ngành thực hiện 

Mở rộng quan hệ liên kết với các Trường cùng ngành trong và ngoài nước để học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo tín chỉ.

Thường xuyên

Khoa và các bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Thúc đẩy hoạt động NCKH và sáng kiến cải tiến trong Khoa

 

Thường xuyên tổ chức các hội thảo Khoa học cấp Khoa và Bộ môn để CBVC  quen với không khí sinh hoạt học thuật.

Mỗi năm có ít nhất 1 Hội thảo cấp Khoa

Mỗi học kỳ ít nhất 1 sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn

Khoa và các bộ môn

Thành lập tổ hỗ trợ thúc đẩy SKCT, khuyến khích NCKH của sinh viên.

Tháng 2/2012

 Khoa đề xuất

Thực hiện thành công các đề tài NCKH để nâng cao uy tín của Khoa,  tạo tiền đề cho việc đấu thầu các đề tài NCKH các cấp.

 Thường xuyên

Khoa hỗ trợ, phối hợp

CBVC thực hiện

 

Xây dựng Qui chế khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động NCKH trong Khoa, thành lập Quỹ Khoa cho NCKH và HTQT.

 

Tháng 11/2011

 

BCN Khoa và Công đoàn Khoa

Kiến nghị lên Ban Giám hiệu Nhà trường việc đầu tư Trung tâm thực hành nghiệp vụ du lịch phục vụ cho việc thực hành, thực tập nghề của sinh viên ngành QTDL.

 

Tháng 12/2011

 

BCN Khoa và Bộ môn Quản trị du lịch

Triển khai các lớp bồi dưỡng chuyên đề ngắn ngày theo Dự án hợp tác với TTKC&XTTM cũng như hợp tác với khoa Tại chức Nhà trường

 Thường xuyên

BCN Khoa và các bộ môn

Thành lập Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 9/2013

Khoa và nhóm tư vấn
NCKH lập dự án đề xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Thúc đẩy hoạt động Hợp tác quốc tế trong Khoa

Lập Dự án tổng thể vê hoạt động HTQT trên cơ sở lựa chọn các đối tác trọng điểm đồng thời tìm kiếm, mở rộng các quan hệ hợp tác với các đối tác khác

Tháng 2/2012

BCN Khoa và Nhóm tư vấn HTQT của Khoa

Đẩy mạnh các hoạt động HTQT  theo chiều sâu :

-Ký kết hợp tác với ĐH Auvergne ( Pháp) về đào tạo SĐH cho giảng viên Khoa Kinh tế ở Auvergne và hướng dẫn thực tập sinh của Pháp ở NTU.

-Ký kết hợp tác với ĐH James Cook (Úc), học viện ERC liên kết đào tạo hệ cử nhân và Cao học cấp bằng nước ngoài.

-Đẩy mạnh hợp tác với ĐH Georges Mason, ĐH Arizona, DH Auburn, ĐH Ohio… thực hiện trao đổi giảng viên và sinh viên.

 

 

Từ tháng 12/2011 đến tháng 9/2012Năm 2012Thường xuyên

 

BCN Khoa và Nhóm tư vấn HTQT của Khoa

Khuyến khích CBVC giới thiệu, đề xuất dự án và đối tác

Thành lập quỹ Khoa dành cho NCKH và HTQT

Tháng 11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nâng cao nhận thức chính trị của CBVC trong Khoa

Với sự chỉ đạo của Chi bộ, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC và sinh viên trong Khoa.

 Thường xuyên

 

 

 

BCN Khoa phối hợp với Công Đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức

Tiếp tục vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 10 điều CBVC không được làm và 7 điều SV không được làm.

 Thường xuyên

Tổ chức biểu dương những tấm gương “người tốt việc tốt” trong CBVC và sinh viên trong Khoa.

 Thường xuyên

Tăng cường kiểm tra, đánh giá và tổng kết các hoạt động nâng cao nhận thức chính trị.

Tháng 1/2012
 Thường xuyên

Thẳng thắn, công khai các ưu, khuyết điểm của CBVC, đánh giá đúng sự đóng góp của CBVC có cống hiến cho sự phát triển của Khoa.

  

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cải thiện đời sống của CBVC trong Khoa

Thông qua các đề tài NCKH, các Dự án HTQT, việc điều hành Trung tâm thực hành Nghiệp vụ du lịch, trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và các hoạt động đào tạo theo các lớp bồi dưỡng năng lực quản lý cho địa phương.

 

 

Thường xuyên

 

BCN Khoa chủ trì
Các bộ môn thực hiện

Mở rộng ngành đào tạo, tăng khối lượng giờ giảng cho giảng viên.
1, Ngành Kinh tế đầu tư (Bậc ĐH)
2, Ngành Marketing (Bậc ĐH)
3, Ngành KDTM (Bậc CĐ)
4, Ngành Quản trị Du lịch (hệ Liên thông lên ĐH)
5, Ngành Quản trị Kinh doanh (bậc Tiến sĩ)

 

Tháng 12/2012
 Tháng 12/2014
Tháng 12/2012
Tháng 4/2012

Tháng 9/2013

 

 BCN Khoa hỗ trợ lập hồ sơ, chỉ đạo các bộ môn thực hiện

HĐKH Khoa thông qua

  

 

 

Trưởng Khoa

Đã ký

TS.Đỗ Thị Thanh Vinh