Kế hoạch công tác tháng 10
Đóng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g00 ngày 2/10

Lễ kỷ niệm 53 năm thành lập trường và khai giảng khóa 54

Nhà thi đấu

Toàn thể CBVC Khoa

9g30 ngày 9/10

Tham dự tiếp lãnh đạo tỉnh Champasak và tiếp nhận 10 Lưu học sinh Lào

Phòng họp số 2

Phó Khoa phụ trách đào tạo ĐH (thầy Tựu)

 

Tham dự tiếp Đại học Memorial, Canada

 

Đại diện BCN Khoa và bộ  môn QT du lịch (thầy Long, cô Hồng Đào)

8g00 ngày 14/10

Khai giảng SĐH khóa 2012

Hội trường số 1

Đại diện BCN Khoa (cô T.Vinh, thầy Long)

8g30 ngày 15/10

Đón tiếp khóa Cao học 2012

(Giới thiệu Khoa, đàm thoại…)

Hội trường số 1

BCN Khoa và các tiến sĩ có tham gia giảng dạy CH

7g30 ngày 16/10

Họp xây dựng phương án đổi mới thi, kiểm tra học phần

Phòng họp số 2

Trưởng Khoa

7g30 ngày 17/10

Họp HĐ thi đua

GĐ G7

Thành viên HĐ (cô T.Vinh)

7g30 ngày 23/10

Giao ban công tác Trưởng bộ môn

Hội trường Thư viện

Trưởng và  phó Khoa, Trưởng bộ môn

7g30 ngày 24/10

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án tuyên truyền Giáo dục chính trị tư tưởng 2011-2015

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa, các Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐBP

15g30 ngày 25/10

Họp giao ban công tác sinh viên

Phòng họp số 2

Phó Khoa ( thầy Tựu)

Từ 26 đến 28/10

Tổ chức chấm luận văn thạc sỹ

 

Các Hội đồng chấm LVCH

7g00 ngày 31/10

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

Từ tháng 10- tháng 12

Hội nghị học tốt sinh viên các ngành và giới thiệu ngành nghề cho sinh viên khóa 54

 

Các bộ môn

Tổ chức sinh hoạt học thuật bộ môn

 

Công việc cần tiếp tục triển khai trong tháng 10

 

-Đăng ký Đổi mới PPGD

-Đăng ký công tác chuyên môn gắn với đăng ký thi đua

-Nộp bài giảng thứ 2 lên Thư viện số.

 

Toàn  thể giảng viên của Khoa.

 

Quảng bá, chiêu sinh các lớp Cao đẳng và CĐ liên thông lên ĐH.

 

Các  trưởng  bộ  môn (ngành Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh)

 

Đệ trình hồ sơ mở ngành Marketing vào đầu tháng 12

 

Phó Khoa về đào tạo, TBM Kinh tế học

 

Chuẩn bị tổ chức 1 Hội thảo cấp khoa vào cuối tháng 11

 

Các CBVC đăng ký, gửi bài. Thầy Tựu tập hợp , đề xuất với phòng KHCN.

 

Tiếp tục làm việc với các cơ sở và địa phương về khả năng Hợp tác nghiên cứu.

 

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, các cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

Cá nhân, tập thể được đề nghị tuyên dương ở Khoa

Thầy Hoàng Gia Trí Hải và nhóm thầy cô, sinh viên Đoàn khoa thực hiện

Chương trình tình nguyện giúp đỡ trẻ em kém may mắn ở Trung Tâm Bảo trợ xã hội huyện Khánh Vĩnh

 

 

                                                                                                                                                Trưởng Khoa

                                                                                                                                              Đỗ Thị Thanh Vinh