Kế hoạch công tác tháng 9/2012
Đóng
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g00 ngày 4/9

Chào  cờ

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Khoa

8g30 ngày 4/9

Đánh giá đề cương luận văn CH (31hv)

 

 

7g30 ngày 16/9

Hội nghị phổ biến, quán triệt NQ5

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Nhà trường

13g30 ngày 17/9

Thảo luận NQ5

GĐ G7

Toàn thể CBVC Khoa

19g ngày 21/9

Họp Ban chế độ

Phòng họp số 2

Thầy Ngọc

7g30 ngày 24/9

Họp HĐ thi đua mở rộng

Phòng họp số 2

Trưởng Khoa

15g30 ngày 25/9

Họp giao ban công tác thi đua

Phòng họp số 2

Phó Khoa ( thầy Tựu)

7g30 ngày 27/9

Họp HĐ thi đua

Phòng họp số 2

Thành viên HĐ thi đua Trường (cô Vinh)

7g30 ngày 29/9

(cả ngày)

Hội nghị CNVC Trường năm học

2011-2012

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Nhà trường

(GV có giờ lên lớp dạy bình thường, hết giờ quay lại dự HN)

7g00 ngày 1/10

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

7g00 ngày 2/10

Khai giảng khóa 54. Kỷ niệm ngày truyền thống của Trường.

Sân trường

Toàn thể CBVC Nhà trường

 

Đệ trình hồ sơ mở ngành Marketing vào đầu tháng 10

 

Phó Khoa về đào tạo, TBM Kinh tế học

 

Chuẩn bị tổ chức 1 Hội thảo cấp khoa vào cuối tháng 11

 

Các CBVC đăng ký, gửi bài. Thầy Tựu tập hợp , đề xuất với phòng KHCN.

Công việc cần tiếp tục triển khai trong tháng 9

 

Các giáo viên đăng ký Đổi mới PPGD, nộp bài giảng lên Thư viện số.

 

Toàn  thể giảng viên của Khoa.

 

Quảng bá, chiêu sinh các lớp Cao đẳng và CĐ liên thông lên ĐH.

 

Các  trưởng  bộ  môn (ngành Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh)

 

Tiếp tục làm việc với các cơ sở và địa phương về khả năng Hợp tác nghiên cứu.

 

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

                                                                                                                                                Trưởng Khoa

                                                                                                                                              Đỗ Thị Thanh Vinh