Kế hoạch công tác tháng 11/2012
Đóng

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g00 ngày 1/11

Chào cờ

Hội trường số 1

Toàn thể CBVC Khoa

7g30 - 10h30

ngày 6/11

Trưởng Khoa báo cáo kêt quả thực hiện công tác 1 năm trước Giám Hiệu và cán bộ chủ chốt Nhà trường

Phòng họp số 1

Trưởng Khoa, các phó Khoa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Khoa ( bắt buộc tất cả có mặt)

14g00 ngày 6/10

Họp tổng kết Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Hội trường thư viện

Đại diện lãnh đạo Khoa (thầy Tựu)

Ngày 8 và 9/11

Chấm luận văn Cao học Nghệ An

 

Các hội đồng

9g ngày 19/11

Họp HĐ Trường xét nâng lương (lần 1)

Phòng họp số 2

Thành viên HĐ Trường

20/11

Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN

 

Giáo viên được nghỉ dạy. Khoa tự tổ chức lễ kỷ niệm. (BCN Khoa chủ trì)

7g00 ngày 21/11

Giao ban công tác văn phòng

Hội trường thư viện

Các phó đơn vị (thầy Tựu, thầy Long), thư ký Khoa (cô Hà)

7g30 ngày 27/11

Họp HĐ Trường xét nâng lương (lần 1)

Phòng họp số 2

Thành viên HĐ Trường

7g00 ngày 30/11

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

Từ tháng 10 - tháng 12

Triển khai TTGT cho sinh viên khóa 51

 

Các bộ môn

Hội nghị học tốt sinh viên các ngành và giới thiệu ngành nghề cho sinh viên khóa 54

 

Tổ chức sinh hoạt học thuật bộ môn

 

Công việc cần tiếp tục triển khai trong tháng 11

 

Nộp bài giảng thứ 2 lên Thư viện số.

 

Toàn  thể giảng viên của Khoa.

 

Quảng bá, chiêu sinh các lớp Cao đẳng và CĐ liên thông lên ĐH.

 

Các  trưởng  bộ  môn (ngành Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh)

 

Đệ trình hồ sơ mở ngành Marketing vào đầu tháng 12

 

Phó Khoa về đào tạo, TBM Kinh tế học

 

Chuẩn bị tổ chức 1 Hội thảo cấp khoa vào cuối tháng 11

 

Các CBVC đăng ký, gửi bài. Thầy Tựu tập hợp , đề xuất với phòng KHCN.

 

Tiếp tục làm việc với các cơ sở và địa phương về khả năng Hợp tác nghiên cứu.

 

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, các cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

                                                                                                                                                        Trưởng Khoa

                                                                                                                                                      Đỗ Thị Thanh Vinh

 Ghi chú : Trưởng Khoa đi công tác nước ngoài từ 11/11 đến 26/11, nên ủy quyền việc điều hành các công việc liên quan đến quản lý Khoa, đào tạo Đại học cho thầy Hồ Huy Tựu và đào tạo Sau Đại học cho thầy Lê Kim Long. Các thư điện tử cc cho Trưởng Khoa để nắm bắt công việc.