Lịch công tác tháng 9/2013
Đóng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g ngày 3/9

Chào cờ

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Khoa

8g ngày 10/9

Diễn đàn giới thiệu Chương trình cử nhân song ngữ

Hội trường thư viện

BCN Khoa, Thư ký và trợ lý chương trình

19g ngày 10/9

Họp ban Chế độ

Phòng họp số 2

Thầy Ngọc

7g30 ngày 12/9

Họp Hội đồng thi đua

Phòng họp số 2

Cô Thanh Vinh

Ngày 14 và 15/9

Chấm đề cương luận văn thạc sỹ

 

Các Hội đồng

Ngày 14 và 15/9

Tuyển sinh SĐH

 

 

7g30 ngày 18/9

Họp HĐ Khoa học và Đào tạo trường

Phòng họp số 3

Cô Thanh Vinh

7g30 ngày 22/9        (cả ngày chủ nhật)

Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW7

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Nhà trường

7g30 ngày 24/9

Công bố QĐ giao nhiệm vụ cố vấn học tập

Phòng họp số 3

Trưởng khoa

Toàn thể các cố vấn học tập

15g30 ngày 25/9

Họp Giao ban công tác sinh viên

Phòng họp số 2

Thầy Tựu, cô Thu Hà

7g30 ngày 28/9         (cả ngày thứ bảy)

Hội nghị CBVC Trường năm học 2013-2014

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Nhà trường

Ngày 28 và 29/9

Đánh giá luận văn thạc sỹ

Các GĐ ở Viện Khai thác nghề cá

Các Hội đồng

7g ngày 30/9

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Cô Thanh Vinh

Chiều 1/10

(giờ thông báo sau)

Họp Khoa triển khai công việc đầu năm học

GĐ G7

Toàn thể CBVC Khoa

Công việc trọng tâm và tiếp tục triển khai trong tháng

Tiếp đón sinh viên K55 nhập học

Khoa và các bộ môn

Tổ chức chiêu sinh lớp cử nhân song ngữ (nhận đăng ký, kiểm tra đầu vào, xếp lớp…)

Cô Thanh Vinh, ban thư ký và trợ lý chương trình

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp khoa về  “Đổi mới phương pháp giảng dạy – Thi cử trong đào tạo tín chỉ"

Thầy Tựu

Tiếp đón TS. Stephen Cottrell về làm việc ở Khoa theo chương trình Fulbright.

(Lên lịch làm việc, chuẩn bị hội thảo 1 chuyên đề về Văn hóa vào tháng 10)

Cô Thanh Vinh, cô Khánh Ngọc

Bố trí công việc cho giảng viên tình nguyện Pháp Corentin Chevelu trong thời gian 6 tháng ở Khoa

Cô Thanh Vinh

Chuẩn bị nghiệm thu Hồ sơ mở ngành Marketing (thông qua HĐKH&ĐT Khoa)

Thầy Thành Thái và các thành viên HĐ xây dựng chương trình

Hoàn thiện Chương trình ngành Hệ thống thông tin quản lý áp dụng cho khóa 55

Thầy Ngọc và các thành viên HĐ hoàn thiên chương trình

Tiếp tục làm việc với các Trường/ Viện/ địa phương trong và ngòai nước về hợp tác trong Đào tạo & NCKH.

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, các cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

Khoa tuyên dương các tập thể, cá nhân

Chủ trì nhóm xây dựng dự án Norhed của Nhà trường, đấu thầu thành công dự án với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng.

Cô Nguyễn Thị Kim Anh

Đóng góp rất tích cực cho sự thành công của Dự án Chương trình cử nhân song ngữ năm học 2013-2014.

Cô Cát Duyên, cô Hà Trang, giảng viên tình nguyện Corentin Chevelu.

Bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ trước thời hạn.

Thầy Thành Thái

Đề tài cấp Tỉnh “Nâng cao chỉ số năng lực canh tranh PSI ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 “ đã được thông qua sơ bộ và được đánh giá tốt ở HĐ các chuyên gia ở Tỉnh. Đề tài đã huy động 7 giảng viên trẻ tham gia.

Thầy Kim Long

                                                                                                                           

Trưởng Khoa

                                                                                                                    Đỗ Thị Thanh Vinh