Các hướng nghiên cứu
Minimize

Các hướng nghiên cứu chính

  • Nghiên cứu lý thuyết: 
- Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ diesel tàu thủy
- Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ diesel trung, cao tốc; 
- Cảnh báo sự cố hệ động lực tàu thủy có công suất nhỏ hơn 1000 cv;
  • Nghiên cứu ứng dụng: Xây dựng các phần mềm thiết kế tính toán; thiết kế, chế tạo các thiết bị thí nghiệm, mô hình học cụ phục vụ cho sản xuất và đào tạo; …

Các nhóm nghiên cứu

  • Nhóm nghiên cứu nhiên liệu sinh học: TS-GVC. Phùng Minh Lộc, Ths-GVC. Mai Sơn Hải, Ths. Hồ Đức Tuấn, Ths. Đoàn Phước Thọ
  • Nhóm nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng hệ động lực tàu thủy: Ths-GVC. Nguyễn Đình Long, Ths-GVC. Nguyễn Thái Vũ, Ths-GVC. Mai Sơn Hải, Ths. Lê Xuân Chí
  • Nhóm nghiên cứu mô hình hóa, mô phỏng bằng máy tính và các phần mềm chuyên dụng: Ths-GVC. Mai Sơn Hải, Ths. Đoàn Phước Thọ 
  • Nhóm nghiên cứu tự động hóa và điều khiển thiết bị năng lượng tàu: Ths-GVC. Mai Sơn Hải, Ths. Đoàn Phước Thọ