KHẢO SÁT Ý KIẾN SV, CSV, DN
Minimize

Phiếu thu thập thông tin này nhằm mục đích giúp Trường ĐHNT thiết lập và phát triển mối liên lạc, gắn kết giữa Nhà trường với các sinh viên, cựu SV, với doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho Nhà trường những thông tin quý báu giúp không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường đối với xã hội.)


1. Phiếu khảo sát ý kiến cựu sinh viên
2. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên đang theo học
3. Phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng
4. Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh 
  
Thông tin tuyển sinh
Minimize
NGÀNH ĐÀO TẠO

       - Khoa học hàng hải
       - Kỹ thuật tàu thủy ( phần Máy tàu thủy và Thiết bị tàu thủy)

KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

·  Sửa chữa, vận hành và thử nghiệm các máy móc, thiết bị tàu thủy

·  Có nghiệp vụ và kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn xảy ra trong quá trình vận hành, khai thác tàu biển.

·  Tổ chức quản lý, khai thác cảng biển và vận tải hàng hóa trên biển.

·  Đáp ứng được các yêu cầu về chuẩn kiến thức và kỹ năng thợ máy và sĩ quan vận hành, khai thác máy tàu theo quy định của Công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện cấp bằng và giấy chứng nhận cho thuyền viên (Bộ luật STCW-95).  Đủ điều kiện để có thể tiếp tục học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đạt  chức danh máy trưởng trên tàu biển.

NƠI LÀM VIỆC

·  Cơ quan quản lý nhà nước về ngành hàng hải như cảng biển, cảng vụ, cơ quan tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải…

·  Các công ty vận tải biển, dịch vụ, bảo hiểm hàng hải, đóng sửa tàu thủy.

·  Thuyền viên trên các tàu vận tải biển, tàu công vụ

·  Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học hàng hải.

 

CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA