Cơ sở vật chất
Minimize
   Khoa Kỹ thuật giao thông được trang bị nhiều hệ thống, thiết bị hiện đại cho các Ngành học, đạt tiêu chuẩn cao như:

- Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy

- Bộ môn Kỹ thuật Ô tô

- Bộ môn Động lực