Định hướng hoạt động KH&CN
Minimize
- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các loại tàu chuyên dụng 
- Nghiên cứu thiết kế chuẩn hóa các mẫu tàu đánh cá theo mẫu dân gian truyền thống của các địa phương nghề cá
- Nghiên cứu công nghệ chế tạo tàu thuỷ và các thiết bị nghề cá bằng vật liệu mới. 
- Nghiên cứu tối ưu hóa và tự động hóa trong ngành Kỹ thuật Ôtô và Kỹ thuật tàu thủy.
- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị năng lượng trên ôtô, tàu thủy
- Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho động cơ Ôtô, tàu thủy 

  
Mục tiêu NCKH
Minimize
- Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, gắn học với hành, nhà trường với xã hội.
- Nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
- Góp phần củng cố và tăng cường cơ sở vật chất cho Nhà trường phục vụ đào tạo.