Đề tài dự án nghiên cứu cấp bộ
Minimize
TT Tên đề tài  Chủ trì 
1 Nghiên cứu chiến lược đào tạo nguồn lực Đại học và Sau đại học phục vụ công
nghiệp hoá và hiện đại hoá nghề cá (B99-23-26-TĐ)
TS Vũ Văn Xứng
2 Viết phần mềm tự động hóa vẽ đường hình lý thuyết tàu cá theo tọa độ cho trước
 và kèm theo các thông số thiết kế (B99-33-27-TĐ)
Ths Nguyễn Đình Long 
Điều tra thực trạng và đề xuất phương án trang bị cơ giới hóa quá trình chế biến
thủy sản ở các xí nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực Nam Trung Bộ (B2000-33-32-TĐ) 
PGS Nguyễn Văn Ba 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo phanh hai má bước ngắn kiểu TKT của Liên Xô  
dùng cho ngành máy nâng (B2001-33-01)
KS Nguyễn Quốc Hiệp 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất độn và quy trình độn đúc tới tính chất Tribology
của composite trên nền PE, PA (B2001-33-03)
PGS Dương Đình Đối
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn
diện tại Trường Đại học Thủy sản (B2002-33-13)
TS Vũ Văn Xứng
Nghiên cứu chế tạo composite nền chất dẻo tổng hợp Polyamid (PA) làm vật liệu
chế tạo bạc trượt trong môi trường nước (B2002-33-15)
TS Dương Tử Tiên
Nghiên cứu xác định tần số dao động tự do của tấm Composite cốt sợi dùng trong
thiết kế đáy tàu cá (B99-33-23)
TS Nguyễn Văn Đạt
Thực trạng và giải pháp trang bị các công cụ cơ khí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu
số miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ (B2004-33-34)
PGS Nguyễn Văn Ba
10 Nghiên cứu sự thay đổi tính chất Cơ - Lý –Tribology của bạc trượt chất dẻo làm việc
trong môi trường nước (B2004-33-35)
PGS Dương Đình Đối
11 Nghiên cứu tự động hóa thiết kế đường hình đáp ứng nhu cầu đa dạng của tàu
 nghề cá hiện nay (B2004-33-36)
TS Trần Gia Thái
12 Nghiên cứu sử dụng Bio - Diesel cho tàu cá cở nhỏ Ths Phùng Minh Lộc
13 Nghiên cứu xây dựng quy trình gia công chân vịt tàu thủy bằng khuôn đúc đa năng
 trên máy phay CNC
TS Trần Gia Thái
14 Dự án sản xuất thuyền thúng không chìm bằng vật liệu Composite Ths Phạm Thanh Nhựt
15 Nghiên cứu một số giải pháp cơ, lý, hóa nhằm cải thiện tính chất ma sát và hao
mòn của vật liệu chất dẻo Polyamide làm bạc lót ổ trục
TS Lê Bá Khang
16 Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ XADO nhằm tăng cường tuổi thọ và hiệu quả sử
dụng động cơ Điêsel tàu cá
TS Lê Bá Khang
17 Nghiên cứu thử nghiệm dầu thực vật Việt Nam làm nhiên liệu cho động cơ Điêzen
cỡ nhỏ 
Ths Phùng Minh Lộc
18 Nghiên cứu chế tạo compozit nền chất dẻo Polyamid (PA) để làm vật liệu bạc trượt
bôi trơn trong môt trường nước
TS Dương Tử Tiên
19   Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel tàu thủy
cỡ nhỏ sang sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu dừa, chất phụ gia và dầu DO.
Ths Phùng Minh Lộc