Các bài báo liên quan
Minimize
1. Nguyễn Văn Ba, Nghiên cứu ảnh hưởng của một vài thông số hình học và động lực học đến ma sát của bạc gỗ trục chân vịt, Đại học Thủy sản, 1996.

2. Nguyễn Văn Ba, Xác định kích thước hợp lý cho bạc gỗ trục chân vịt được bôi trơn bằng nước, Đại học Thủy sản, 2001.

3. Nguyễn Văn Ba, Điều tra tình trạng thực tế và đưa ra các giải pháp cho cơ khí hóa cho chế biến thủy sản trong các xí nghiệp ở khu vực Nam trung bộ, Đại học Thủy sản, 2003.

4. Nguyễn Văn Ba, Tình trạng thực tế và các giải pháp trong việc trang bị các máy cơ khí dùng trong nông nghiệp cho dân tộc thiểu số sống ở khu vực miền núi thuộc các tỉnh miền trung, Đại học Thủy sản, 2005.

5. Mai Thắng, Tính toán lớp bao tiếp tuyến.

6. Mai Thắng, Chuyển động dừng của chất lỏng đối với giếng khoan ngang trong vĩa địa tầng có mái và đế thấm yếu, Đại học quốc gia BACU, Liên Xô.

7. Phan Thanh Nhàn, Nghiên cứu cải tiến hệ cacte động cơ D12, Đại học Thủy Sản, 1995.

8. Phan Thanh Nhàn, Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt của cổ trục khuỷu động cơ đốt trong, Đại học Thủy Sản, 1999.

9. Quách Hoài Nam, Phân tích sức bền của két chứa trên tàu bằng FEM, Đại học Thủy Sản, 2000.

10 Quách Hoài Nam, Nghiên cứu khả năng chịu tải của bạc lót chân vịt kiểu Rayleigh trên tài đánh cá được bôi trơn bằng nước, Đại học Thủy Sản.

11. Quách Hoài Nam, Nghiên cứu ảnh hưởng của Sloshing lên độ bền kết cấu tàu, Đại học Thủy Sản, 2000.

12. Nguyễn Thanh Vũ, Thiết kế thiết bị sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá công nghiệp, Đại học Thủy Sản, 1997.

13. Nguyễn Thanh Vũ, Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng vỏ tàu đến độ bền hệ trục chân vịt trong điều kiện làm việc và phương pháp tính bền cho hệ trục, Đại học Thủy Sản, 2003.

14. Trần Hưng Trà, Ma.Okazaki, Sakaguchi, Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết của ứng xử cơ học và phát triển chẩn đoán tuổi thọ mới cho liên kết hàn ma sát, 2005.

15. Trần Hưng Trà, Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm dạy học trong việc dạy và học môn Sức bền vật liệu.

16. Trần Hưng Trà, Nguyễn Quang Minh, Phân tích kết cấu tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Đại học Thủy Sản, 2002.

17. Nguyễn Quang Minh, Trần Hưng Trà, Huỳnh Văn Vũ, Tự động thiết kế tàu với phương pháp mới, Đại học Thủy Sản, 2000.

18. Trần Hưng Trà, Quách Đình Liên, Xây dựng chương trình phần mềm cho việc thiết kế nguyên lý động cơ đốt trong, Đại học Thủy Sản, 1998.

19. Nguyễn Văn Ba, Một vài suy nghĩ việc dạy và học các môn học liên quan đến cơ học vật rắn biến dạng, tuyển tập hội thảo giảng dạy cơ học, Hà Nội, 02/2002.

20. Mai Thắng, Chuyển động không dừng của chất lỏng đối với giếng khoan ngang trong vĩa địa tầng có mái và đế thấm yếu, Hội nghị cơ học toàn quốc, 1994.

21. Quách Hoài Nam, Phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng cho mô phỏng Sloshing, Hội nghị cơ học và tự động hóa toàn quốc, pp 159-170, 2006, Hà Nội.

22. Atsushi.Sano, Motoki.Sakaguchi, Trần Hưng Trà, Masakazu. Okazaki, Masaru.Sekihara (Hitachi Co.) "Sự lan truyền vết nứt do mõi trong mối hàn siêu hợp kim, báo cáo tại hội nghị các tổ chức cơ học, 2006 Japan (MECJ-06).

23. Motoki.Sakaguchi, Trần Hưng Trà, Masakazu. Okazaki, Masaru.Sekihara (Hitachi Co.) Hư hỏng do mõi của mối hàn siêu hợp kim không đông nhất, Báo cáo tại hội nghị thứ 55, Hiệp hội các nhà khoa học vật liệu Nhật Bản, 2006.

24 ThS. Nguyễn Thái Vũ, "Nghiên cứu ảnh hưởng của việc lẫn nhiên liệu vào dầu bôi trơn đến tính chất chống mài mòn của dầu bôi trơn động cơ Diesel", Tạp chí Khoa học - Công nghệ  Thuỷ sản, 2007.

25 ThS. Phùng minh Lộc, "Nghiên cứu sử dụng dầu thực vật Việt Nam làm nhiên liệu cho động cơ diesel cỡ nhỏ", Tạp chí Khoa học - Công nghệ  Thuỷ sản, 2008.

26 ThS. Phùng minh Lộc, " Xác định suất tiêu thụ nhiên liệu của động cơ D12 chạy bằng nhiên liệu dầu dừa có phụ gia nano fuel bosster", Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản, ĐHNT,2009.
27 ThS. Mai Sơn Hải, "Bước đầu nghiên cứu sử dụng khí hóa lỏng LPG trên động cơ diêden công suất nhỏ", Tập san KHKT Thủy sản ĐHTS số 1 /2009.

28 Huynh Van Vu, “Probabilistic asessment of Residual longitudinal strength of damaged ships under combined vertical and horizontal bending moment”, Annual Autumn Meeting of Society of Naval Architects of Korea SNAK, 21st – 22nd October, 2010.

29 Huynh Van Vu, “Probabilistic approach to predicting Residual longitudinal strength of Damaged Double Hull VLCC”, The Korean Society of Ocean Engineers KSOE, 2011.


30 Huynh Van Vu, “Reliability analysis of Residual longitudinal strength of Damaged ships”, Annual Spring Meeting of Society of Naval Architects of Korea SNAK, 2nd – 3rd June, 2011.

31 Huynh Van Vu, “Effect of longitudinal extents of damage on Residual longitudinal strength of Damaged ships”, Annual Spring Meeting of Society of Naval Architects of Korea SNAK, 2nd – 3rd June, 2011.

32 Bùi Văn Nghiệp, “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nguồn nhiệt hàn đến biến dạng góc khi hàn tấm tôn bao vỏ tàu”, tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản – Đại học Nha Trang, số 01 -2013.

33 Đỗ Quang Thắng,“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm mô hình tàu lặn vỏ Composite”, tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản – Đại học Nha Trang, số 02 -2013.

34 Đoàn Phước Thọ, "Ứng dụng điều khiển mờ trong tự động điều khiển động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ", Tạp chí Khoa học công nghệ  Thuỷ sản Trường Đại học Nha Trang số 03/2013.

35 Huỳnh Văn Vũ, “Nghiên cứu ảnh hưởng của các đại lượng ngẫu nhiên đến độ bền dọc tới hạn của tàu tai nạn”, Hội nghị Khoa học Công nghệ Cơ khí toàn quốc lần thứ III, Đại học Công nghiệp Hà Nội, 05/04/2013. 

36 Huỳnh Văn Vũ, “Nghiên cứu xác định độ bền dọc tới hạn của tàu vỏ thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 13, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 31/10 – 01/11/2013.
37 Huynh Van Vu, “Probabilistic Method to Generating the Residual Longitudinal Strength of Damaged Ships”, The Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures, TEAM 2013, 9th – 12th September 2013, Keelung, Taiwan

38 Nguyễn Thạch, Đoàn Phước Thọ, "Ứng dụng điều khiển mờ trong tự động điều khiển tốc độ động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ", Tạp chí khoa học công nghệ Giao thông vận tải số 7&8-9/2013