Lĩnh vực nghiên cứu
Minimize
1. Phương pháp phần tử hữu hạn, Phân tích kết cấu tàu thủy, Sloshing trong két chứa tàu thủy.
2. Dự đoán tuổi thọ của mối hàn siêu hợp kim.
3. Ứng xử cơ học của vật liệu mới.
4. Phân tích cấu trúc của vật liệu composite.
5. Nghiên cứu cơ học vật rắn và các ứng dụng của nó trong phân tích công trình biển.