Thông báo bộ môn
Minimize
CUỘC THI KHÁM PHÁ KẾT CẤU TÀU THỦY LẦN 4
(Được đăng bởi: Huynh Le Hong Thai Ngày đăng:(05-05-2016))

KẾ HOẠCH CUỘC THI KHÁM PHÁ KẾT CẤU TÀU THỦY LẦN 4

1.        Mục đích cuộc thi

-          Nâng cao kiến thức chuyên môn cho sinh viên

-          Hoạt động ngoại khóa: Vừa chơi vừa học (Kết hợp thi và chơi)

-          Gắn kết tình cảm giữa Thầy và Trò

-          Gắn kết sinh viên với sinh viên

-          Kỹ năng mềm: Làm việc nhóm, giao tiếp, ...

2.        Thể lệ cuộc thi

-          Có 4 đội chơi: mỗi đội chơi gồm 4 người chơi chính (gồm 1 người lớp 54TT, 1 người lớp 55TT, 1 người lớp 56TT và 1 người ngành Khoa học hàng hải), và 10 người chơi phụ để tiếp sức các trò chơi cho đội chơi chính (mỗi đội phải bao gồm tất cả thành viên các lớp tham gia, mỗi lượt chơi có thể thay đổi người nhưng không lặp lại mỗi người hai lần chơi).

Danh sách đội chơi phải gửi trước lên BTC để theo dõi, kiểm tra.

-          Các sinh viên ngoài đội chơi chính được xem là khán giả.

-          Có 15 câu hỏi mức độ  khó dễ khác nhau.

-          Các đội cử thành viên tham gia trò chơi, đội nhất được 4 điểm, đội nhì được 3 điểm, đội 3 được 2 điểm và đội 4 được 1 điểm. Đội nhất được chọn câu hỏi thi. Sau mỗi trò chơi có 3 câu hỏi được chọn và tranh tài. Mỗi câu hỏi được từ 0 đến 5 điểm. (Trả lời đúng 5 điểm, trả lời sai 0 điểm, những câu hỏi có nhiều đáp án hoặc cần sự giải thích thì Ban giám khảo sẽ đánh giá và cho từ 0 đến 5 điểm). Các đội trả lời bằng cách ghi đáp án lên bảng.

-          Kết thúc 3 trò chơi và 15 câu hỏi chuyên môn sẽ xếp hạng các đội tham gia.

3.        Dành cho khán giả

-          Khán giả chia 4 đội tham gia vào phần thi dành cho khán giả: Có 1 trò chơi và 5 câu hỏi dành cho khán giả. Thể lệ thi giống phần thi chính.

-          Phần thi dành cho khán giả được thực hiện sau 2 trò chơi và 9 câu hỏi của phần thi chính.

4.        Ngày dự kiến: 08/05/2016, địa điểm: Phòng Phóng dạng – Khoa Kỹ thuật giao thông

5.        Dự kiến Chương trình

1.      Chương trình văn nghệ

2.      Khai mạc

3.      Thông qua thể hệ cuộc thi

4.      Các chướng ngại vật và phần trả lời từ 1 tới 9

5.      Trò chơi giữa giờ - dành cho khán giả

6.      Tiếp tục các trò chơi và phần trả lời từ 10 tới 15

7.      Bế mạc

Thông báo khác
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đua mô hình tàu thủy” lần 4 - 2020 (27-05-2020)
Thông báo kế hoạch đánh giá ngoài ngành KTTT (04-09-2019)
Thông báo tuyển dụng (07-06-2019)
Nhận quyết định chuyên đề (08-05-2018)
Cuộc thi Đua mô hình tàu thủy dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy (17-04-2018)
CUỘC THI KHÁM PHÁ KẾT CẤU TÀU THỦY LẦN 4 (05-05-2016)
Thông báo buổi tập huấn - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và Nghiên cứu (21-05-2013)
Thông báo tham dự Hội thảo chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy tháng 04 (03-05-2013)
Kết quả cuộc thi sáng tạo Clip quảng cáo " Tôi là sinh viên Kỹ thuật Tàu thủy" (21-12-2012)
Thống báo cuộc thi Sáng tạo clip quảng cáo “Tôi là sinh viên Kỹ thuật Tàu thuỷ” do Bộ môn tổ chức (27-11-2012)
 
12