Thông báo bộ môn
Minimize
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NGOÀI NGÀNH KTTT
(Được đăng bởi: Huynh Le Hong Thai Ngày đăng:(04-09-2019))

Trường ĐH Nha Trang từ một cơ sở đào tạo chuyên về thủy sản, nay trở thành một trường đại học đa ngành, đa trình độ. Trường luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục vì vậy việc kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài luôn được trường quan tâm. Năm 2019 Trường đã chọn hai ngành truyền thống của Trường là Kỹ thuật tàu thủy và Công nghệ chế biến là hai ngành tiên phong thực hiện đánh giá ngoài. Lịch đánh giá ngoài như sau:
Ngày 05/09/2019 Chương trình khảo sát sơ bộ
Ngày 16 – 19/9/2019 Chương trình khảo sát chính thức
Mục đích chính của lần tự đánh giá này là để Nhà trường, khoa KTGT và Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy nhận ra những điểm mạnh, những mặt còn hạn chế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ đó xây dựng hệ thống giải pháp nhằm tiếp tục phát triển những điểm mạnh và từng bước khắc phục các hạn chế của Chương trình đào tạo.
Thông báo khác
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đua mô hình tàu thủy” lần 4 - 2020 (27-05-2020)
Thông báo kế hoạch đánh giá ngoài ngành KTTT (04-09-2019)
Thông báo tuyển dụng (07-06-2019)
Nhận quyết định chuyên đề (08-05-2018)
Cuộc thi Đua mô hình tàu thủy dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy (17-04-2018)
CUỘC THI KHÁM PHÁ KẾT CẤU TÀU THỦY LẦN 4 (05-05-2016)
Thông báo buổi tập huấn - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và Nghiên cứu (21-05-2013)
Thông báo tham dự Hội thảo chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy tháng 04 (03-05-2013)
Kết quả cuộc thi sáng tạo Clip quảng cáo " Tôi là sinh viên Kỹ thuật Tàu thủy" (21-12-2012)
Thống báo cuộc thi Sáng tạo clip quảng cáo “Tôi là sinh viên Kỹ thuật Tàu thuỷ” do Bộ môn tổ chức (27-11-2012)
 
12