Thông báo bộ môn
Minimize
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “ĐUA MÔ HÌNH TÀU THỦY” LẦN 4 - 2020
(Được đăng bởi: Trần Đình Tứ Ngày đăng:(27-05-2020))

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG
BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀU THỦY
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------
THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đua mô hình tàu thủy” lần 4 - 2020
Kính gửi: - Các đội đua mô hình tàu thủy - NTU
- Các Trường THPT tại Khánh Hòa
Trong kế hoạch tạo sân chơi để khuyến khích học sinh, sinh viên có động lực học tập và
nghiên cứu khoa học, Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy xin thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi Đua
mô hình tàu thủy lần 4 - 2020, cụ thể như sau:
I. Đối tượng dự thi
Cuộc thi Đua mô hình tàu thủy dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy - Khoa Kỹ
thuật giao thông - Trường Đại học Nha Trang và học sinh các Trường THPT tỉnh Khánh Hòa.
II. Nội dung cuộc thi
Cuộc thi Đua mô hình tàu thủy là hoạt động ngoại khóa nhằm mục đích tạo sân chơi cho
sinh viên ngành Kỹ thuật Tàu thủy cũng như học sinh THPT. Sản phẩm cuộc thi do các nhóm
học sinh, sinh viên tự thiết kế, chế tạo và tham gia thi đấu giữa các đội. Đây là dịp để học sinh,
sinh viên thể hiện sự thích thú, niềm đam mê, sự sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học.
III. Thể lệ cuộc thi
1. Mỗi đội khoảng 5 thành viên
2. Mỗi đội tự thiết kế, chế tạo một mô hình tàu thủy có thể nổi và tự hành bằng hệ thống
điều khiển để tham gia thi đấu.
3. Kích thước của mô hình tàu thủy có chiều dài trong khoảng từ (500÷1000)mm
4. Vật liệu chế tạo mô hình: có thể lựa chọn từ Thép, Nhôm, Inox, Composite,...
5. Kinh khí chế tạo mô hình không lớn hơn 2.000.000đ
6. Cách thức thi đấu:
- Các đội phải trải qua 4 vòng thi đấu:
+ Vòng 1: Chấm điểm hình thức mô hình tàu: ý tưởng thiết kế, chế tạo, thẩm mỹ,...
+ Vòng 2: Vòng 2 là thử thách về tốc độ, đội nào về đích nhanh nhất sẽ được xếp hạng 1,
tiếp theo là 2,3,4…Các đội được tính điểm dựa vào thứ hạng của mình.
+ Vòng 3 : Vòng 3 là cuộc thi về điều khiển, các đội sẽ điều khiển tàu của đội mình vượt
qua chướng các ngại vật và theo hành trình do ban tổ chức qui định. Các đội phải vượt qua tất cả
các chướng ngại vật theo các hành trình đã qui định để về đích và cập tàu tại cầu cảng. Hoàn
thành hành trình nào các đội sẽ được tính điểm của hành trình đó bao gồm cả việc cập tàu vào
cảng khi kết thúc hành trình.
+ Vòng 4: Vớt bóng: các đội sẽ điều khiển tàu của đội mình vớt bóng nổi được ban tổ
chức thả trong bể đua để đưa về các vị trí được đánh số tương ứng với số điểm ở vị trí đó. Số
điểm đạt được của mỗi đội sẽ tuỳ thuộc vào số bóng vớt được đưa vào các vị trí tương ứng trong
khoảng thời gian qui định.
- Cách tính điểm:
+ Vòng 1: điểm tối đa là 20 điểm (điểm hình thức chiếm 70%, thuyết minh 30%).
+ Vòng 2: điểm tối đa là 20 điểm (đội hạng 1 được 20 điểm, các hạng tiếp theo sẽ
được số điểm của hạng trước nó trừ 2 điểm. Ví dụ: hạng 2 được 18đ, hạng 3 được
16đ…).
+ Vòng 3: điểm tối đa là 30 điểm (vượt qua mỗi hành trình các đội được 10 điểm, cập
cảng đúng vị trí các đội được 10đ )
+ Vòng 4: điểm tối đa là 30 điểm (đội hạng 1 được 30 điểm, các hạng tiếp theo sẽ
được số điểm của hạng trước nó trừ 2 điểm. Ví dụ: hạng 2 được 28đ, hạng 3 được
26đ…).
+ Điểm tổng: 58KTTT = 1.00 x (điểm vòng 1+2+3+4)
59KTTT = 1.03 x (điểm vòng 1+2+3+4)
60KTTT = 1.06 x (điểm vòng 1+2+3+4)
61KTTT = 1.10 x (điểm vòng 1+2+3+4)
KHHH và THPT tính như K61
IV. Cơ cấu giải thưởng
 01 giải nhất : 1.000.000đ
 02 giải nhì : 750.000đ
 03 giải ba : 500.000đ
 09 giải khuyến khích (dự kiến, dành cho các đội còn lại) : 200.000đ
V. Hỗ trợ kỹ thuật
Mỗi Thầy CVHT của Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy làm cố vấn kỹ thuật cho lớp mình cố
vấn. Số lượng các đội phân cho các lớp như sau: K58: 3 đội; K59: 3 đội; K60: 3 đội; K61: 2 đội,
KHHH: 02 đội và 02 đội từ trường THPT.
VI. Dự trù kinh phí
 Tổng kinh phí giải thưởng : 5.800.000đ
 Các đội sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia cuộc thi
VII. Thời gian và địa điểm thi đấu
 Thời gian thông báo đến sinh viên dự thi : 15/05/2020
 Thời gian triển khai thiết kế, chế tạo mô hình : từ 23/03/2020 đến 18/06/2020.
 Thời gian dự kiến tổ chức : 20/06/2020
 Địa điểm thi đấu: Sân bóng chuyền – Trường ĐH Nha Trang.
Như vậy, Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy thông báo các đội chuẩn bị mô hình để tham dự cuộc
thi. Mọi chi tiết về cuộc thi xin liên hệ BM Kỹ thuật tàu thủy.
Thầy Huỳnh Văn Nhu
Thầy Huỳnh Lê Hồng Thái
Trưởng Ban tổ chức cuộc thi
Email: thai@ntu.edu.vn
ĐT: 0914024013
ĐT: 0834310781
Trân trọng.
Khánh Hoà, Ngày 20 tháng 03 năm 2020
Trưởng Bộ môn
TS. Huỳnh Lê Hồng Thái 
Thông báo khác
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đua mô hình tàu thủy” lần 4 - 2020 (27-05-2020)
Thông báo kế hoạch đánh giá ngoài ngành KTTT (04-09-2019)
Thông báo tuyển dụng (07-06-2019)
Nhận quyết định chuyên đề (08-05-2018)
Cuộc thi Đua mô hình tàu thủy dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy (17-04-2018)
CUỘC THI KHÁM PHÁ KẾT CẤU TÀU THỦY LẦN 4 (05-05-2016)
Thông báo buổi tập huấn - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và Nghiên cứu (21-05-2013)
Thông báo tham dự Hội thảo chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy tháng 04 (03-05-2013)
Kết quả cuộc thi sáng tạo Clip quảng cáo " Tôi là sinh viên Kỹ thuật Tàu thủy" (21-12-2012)
Thống báo cuộc thi Sáng tạo clip quảng cáo “Tôi là sinh viên Kỹ thuật Tàu thuỷ” do Bộ môn tổ chức (27-11-2012)
 
12