Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo Sinh hoạt học thuật Bộ môn
02/12/2016 7:59:45 SA

Kính mời quý Thầy dự Sinh hoạt học thuật Bộ môn:
   -Thời gian: 15g15, 03/12/2016 (thứ 7)
   - Địa điểm: Phòng C1 Viện Khai thác