Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo Sinh hoạt học thuật Bộ môn
12/2/2016 7:59:45 AM

Kính mời quý Thầy dự Sinh hoạt học thuật Bộ môn:
   -Thời gian: 15g15, 03/12/2016 (thứ 7)
   - Địa điểm: Phòng C1 Viện Khai thác