Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Lê Văn Toàn
27/12/2016 10:20:09 CH

Căn cứ vào Quyết định số 922/QĐ-ĐHNT ngày 27/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh: Lê Văn Toàn.
       - Tên đề tài “Ứng dụng lý thuyết CFD (Computational Fluid Dynamics) xác định sức cản tàu cá vỏ gỗ Việt Nam” 
       - Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực 
       - Mã số: 62520116
Theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng, Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô, các học viên và khách mời đến tham dự buổi họp đánh giá của Hội đồng.
     - Thời gian: 13h30 ngày 5/1/2017 (Thứ 5).
     - Địa điểm: Phòng C1 Viện Khoa học và công nghệ khai thác