Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo lịch phỏng vấn du học Hàn Quốc cho Sinh viên ngành Kỹ thuật Tàu thủy
22/02/2017 3:24:47 CH

Trường HVS-Ulsan College sẽ tiến hành phỏng vấn chọn các ứng viên là Sinh viên ngành Kỹ thuật Tàu thủy đi học tại Hàn Quốc niên khóa 2017.
thời gian: 11h thứ sáu 24/02/2017 
Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách tham dự đúng giờ:
Danh sách các ứng viên:

STT

MSSV

Họ và tên

Năm sinh

Nơi sinh

1

56131203

Nguyễn Tiến Dũng

21/08/1996

Khánh Hòa

2

56131881

Nguyễn Phú Phúc

15/11/1996

Khánh Hòa

3

56131601

Phạm Văn Mạnh

20/10/1996

Khánh Hòa

4

56136927

Lê Trung Đức

16/02/1996

Quảng Trị

5

56131038

Nguyễn Thành Trung

05/04/1996

Khánh Hòa

6

56131041

Trần Trung Tín

15/02/1996

Khánh Hòa

7

56130795

Nguyễn Quang Thiên

08/08/1996

Đắk Lắk

8

56136185

Nguyễn Thành Sơn

14/06/1996

Phú Yên

9

56130166

Nguyễn Văn Quốc

31/07/1996

Quảng Nam

10

56135222

Phan Như Đạt

14/06/1996

Quảng Ngãi