Chi tiết thông báo
Đóng

Mời tham dự hội thảo về giải pháp làm sạch và nâng cao chất lượng dầu bôi trơn, nhiên liệu dùng cho tàu biển
22/02/2017 8:55:54 CH

Công ty TNHH Filtration Systems Vietnam sẽ tổ chức hội thảo về giải pháp làm sạch và nâng cao chất lượng dầu bôi trơn, nhiên liệu dùng cho tàu biển tại Khoa Kỹ thuật Giao thông
 - Thời gian: 14:00 Thứ Năm, Ngày 23/02/2017
 - Địa điểm: Khoa Kỹ thuật Giao thông
Nội dung hội thảo: 

o   Các loại ô nhiễm thường xuyên xuất hiện trong dầu; tiêu chuẩn, khuyến cáo của thế giới về chất lượng và độ sạch của dầu cần duy trì trong hệ thống máy móc

o   Các tác hại và rủi ro phá hủy máy móc, động cơ từ việc ô nhiễm dầu

o   Giải pháp ngăn ngừa, phục hồi và duy trì chất lượng dầu bị ô nhiễm

Kính mời Quý Thầy Cô và các bạn Học viên quan tâm tham dự