Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hồ Trung Phước
08/03/2017 8:20:13 SA

     Căn cứ vào Quyết định số 230/QĐ-ĐHNT, Khoa Kỹ thuật Giao thông tổ chức họp Hội đồng đánh giá chuyên đề Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Hồ Trung Phước, ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực, cụ thể như sau:
    Tên chuyên đề: “Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của việc sử dụng dầu Diesel sinh học từ mỡ cá da trơn đến các thông số công tác động cơ Cummin NTA 855

-     Thời gian: 14h00 ngày 11/03/2017
-     Địa điểm: Phòng chuyên đề C1 Viện Công nghệ khai thác thuỷ sản
         Kính mời Quý Thầy Cô và các bạn Học viên quan tâm tham dự