Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ
03/04/2017 3:13:53 CH

      Căn cứ vào Quyết định số 294/QĐ-ĐHNT ngày 15/03/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ. Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ cho các Học viên có tên sau:

1.   Nguyễn Quốc Bảo MS: 56CH206 Tên đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CFD trong tối ưu hóa mẫu tàu cá võ gổ Việt Nam”
     - 
Thời gian: 7h30 - 9h30  ngày 22/04/2017.
     - Địa điểm: Phòng C1 Viện Khoa học và công nghệ khai thác

2.   Nguyễn Thanh Tín MS: 56CH212 Tên đề tài Nghiên cứu xác định quy mô đội tàu khai thác hải sản phù hợp với nghề cá của Việt Nam
- Thời gian: 9h30 - 11h30 ngày 22/04/2017.
- Địa điểm: Phòng C1 Viện Khoa học và công nghệ khai thác

 Kính mời Quý Thầy, Cô các học viên và khách mời đến tham dự buổi họp đánh giá của Hội đồng.