Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá Đề cương nghiên cứu và tiểu luận tổng quan của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Hà
18/04/2017 6:33:06 CH

      Căn cứ vào Quyết định số 378/QĐ-ĐHNT ngày 17/04/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá Đề cương nghiên cứu và tiểu luận tổng quan của Nghiên cứu sinh, Khoa Kỹ thuật Giao thông - Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Đề cương nghiên cứu và tiểu luận tổng quan cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Hà

      - Tên đề tàiNghiên cứu tối ưu hóa đường hình mẫu tàu đánh cá vỏ gỗ truyền thống của Việt Nam” 
      - Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực  
      - Mã số: 62520116
      - Thời gian: 14h ngày 24/04/2017 (Thứ 2).
      - 
Địa điểm: Phòng C1 Viện Khoa học và công nghệ khai thác
     Theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng, Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô các học viên và khách mới đến tham dự buổi họp đánh giá của Hội đồng.