Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo tuyển dụng lao động
15/08/2017 11:23:26 SA

      Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin cần tuyển lao động ngành Kỹ thuật tàu thủy làm việc tại Công ty với nhu cầu nhân lực dự kiến như sau:

       - Kỹ sư Đóng tàu thủy     năm 2017: Số lượng 17; năm 2018: số lượng:31
       - Kỹ sư Máy tàu thủy       năm 2017: Số lượng 05; năm 2018: số lượng:10
            Thông tin chi tiết tại đây.
      Để nhận thêm thông tin hỗ trợ cần thiết, liên lạc:
      - TS Huỳnh Văn Vũ – Trưởng bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy; Điện thoại: 0908.863.088