Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ
20/09/2017 10:09:17 SA

      Căn cứ vào Quyết định số 622/QĐ-ĐHNT ngày 05/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ. Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường Đại học Nha Trang sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ cho các Học viên có tên sau:

     1.   Trần Văn Thông MS: 56CH211
           Tên đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng áp suất cuối kỳ nén đến tính năng kỹ thuật của động cơ Diesel” 
           Thời gian: thứ năm  ngày 27/09/2017.
           Địa điểm: Phòng C1 Viện Khoa học và công nghệ khai thác

     2.   Trần Nhựt Tuyên MS: 56CH213
          Tên đề tài “Nghiên cứu chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh thủy lực ô tô bằng phương pháp mô phỏng
   Thời gian: thứ năm  ngày 27/09/2017.
           Địa điểm: Phòng C1 Viện Khoa học và công nghệ khai thác

     kính mời Quý Thầy, Cô các học viên và khách mới đến tham dự buổi họp đánh giá của Hội đồng.