Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo lịch dự giờ
16/10/2017 7:28:23 CH

Bộ môn sẽ tổ chức dự giờ học phần Sửa chữa Thiết bị năng lượng tàu thủy, lớp 56KTTT do GV Phùng Minh Lộc lên lớp
- Thời gian: Tiết 4 ngày 19/10 (thứ 5)
-  Địa điểm: G6-101
Kính mời Quý Thầy Cô và các bạn Học viên quan tâm tham dự