Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo sinh hoạt học thuật bộ môn
10/31/2017 10:43:29 AM

Kính mời quý Thầy tham dự sinh hoạt học thuật Bộ môn vào lúc 9g30thứ 6, ngày 03/11/2017 tại phòng C3 Viện khai thác Thủy sản
  - Chủ đề: Tổ chức thực tập cho ngành Khoa học hàng hải