Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo sinh hoat học thuật bộ môn
10/01/2018 9:58:43 SA

Kính mời quý Thầy tham dự sinh hoạt học thuật Bộ môn vào lúc 8g0, thứ 5, ngày 11/01/2018 tại phòng C1 Viện khai thác Thủy sản. 

  - Chủ đề: Đánh giá khả năng chế tạo bơm hút phục vụ nhu cầu vận chuyển tôm cá tại các trang trại nuôi trồng thủy sản