Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo Lịch cuộc thi đua mô hình Tàu thủy lần 2
08/04/2018 4:51:15 CH

Trân trọng kính mời Quí thầy cô, Quí doanh nghiệp, Quí trường Trung học Phổ thông, các em sinh viên, học sinh.
Đến tham dự chương trình đua mô hình Tàu thủy, Trường Đại học Nha Trang

Thời gian: Từ 7h00 – 10h00 ngày 22/04/2018
Địa điểm:  Bể bơi Trường Đại học Thông tin liên lạc

(101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang)

I. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC                                                                       

1. Trưởng bộ môn Kỹ thuật tàu thủy: Thầy Phạm Thanh Nhựt

2. Đại diện lãnh đạo Khoa: Thầy Nguyễn Thanh Tuấn

3. Đại diện phòng chức năng Trường

4. Đại diện doanh nghiệp

II. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO

1. Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy: Thầy Huỳnh Văn Nhu

2. Khoa KTGT: Thầy Nguyễn Thanh Tuấn 

3. Đại diện Công ty Hyundai -Vinashin       

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

7h15 - 7h30

Văn nghệ 

Đoàn thanh niên

2

7h30 - 7h45

Phát biểu khai mạc & Công bố thể lệ cuộc thi

Ban tổ chức

3

7h45 - 8h

Các đội kiểm tra kỹ thuật tàu mô hình trước khi thi

Các đội thi

4

8h - 9h30

Triển khai 4 vòng thi

Ban giám khảo & Các đội thi

5

9h30- 10h

Tổng kết điểm & Trao giải cho các đội thi, chụp hình lưu niệm

Ban tổ chức

                                                                                               

                                                                                                Nha trang, ngày 04 tháng 04 năm 2018

                                                                                                                   TM. Ban tổ chức

                                                                                                             Ts. Phạm Thanh Nhựt