Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo về việc thực hiện văn hóa học đường
12/04/2018 2:55:24 CH

Thông báo của Hiệu trưởng Trường
Theo quy định số 387/QĐ-ĐHNT, ngày 11 tháng 04 năm 2018, yêu cầu các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc "Văn hóa học đường" file kèm theo tại đây
Kính nhờ Quí thầy cô CVHT, Ban cán sự các lớp phổ biến tới sinh viên lớp mình quản lý.
Trân trọng!