Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo đăng ký chuyên đề tốt nghiệp K56
17/04/2018 3:40:25 CH

Thông báo đăng ký chuyên đề tốt nghiệp:
Thời gian: 9h00 ngày 20/4
Địa điểm: Văn phòng bộ môn
Các em thông báo tới các bạn nhé.
Thân ái!