Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo chào cờ sinh viên Khoa tháng 5/2018
28/04/2018 5:28:14 CH

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Thực hiện kế hoạch công tác của Nhà Trường, Khoa Kỹ thuật giao thông sẽ tổ chức chào cờ sinh viên tháng 4 theo lịch cụ thể như sau:

- Thời gian: 17h35, thứ 5 ngày 3/5/2018 

- Địa điểm: Hội trường số 3.

Đề nghị Quý Thầy CVHT thông báo lịch chào cờ cho sinh viên lớp mình cố vấn và cùng tham dự chào cờ với sinh viên, Đoàn Khoa thông báo trên Web Khoa, fanpage Facebook.

Trân trọng!

Phó Trưởng Khoa
Nguyễn Thanh Tuấn