Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo bảo vệ chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Đức Tiến
13/06/2018 10:56:57 SA

Theo quyết định số 693/QĐ-ĐHNT, Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang Quyết định: Thành lập hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Đức Tiến, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, Khóa 2013 về chuyên đề: Nghiên cứu tính toán giảm ồn buồng máy tàu vỏ Composite.
Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 6 năm 2018.
Địa điểm: Văn phòng Khoa
Kính mời quí thầy quan tâm đến tham dự Lễ bảo vệ chuyên đề.
Trân trọng.