Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo nộp báo cáo đề tài và chuyên đề tốt nghiệp năm học 2017-2018
7/13/2018 3:40:20 PM

Thân gửi các em,
Bộ môn thông báo thu báo cáo đề tài và chuyên đề tốt nghiệp vào lúc:
Thời gian vào lúc: 13h30, ngày 14 tháng 7 năm 2018
Địa điểm: Văn phòng BM
Nộp cho thầy Đông, SĐT: 01627242688