Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo thành lập CLB mô hình ô tô
9/16/2018 4:29:38 PM


Theo Quyết định số 113/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Trường ĐH Nha trang. Về việc thành lập Câu lạc bộ mô hình ô tô.
Mục tiêu chính của câu lạc bộ là tập hợp những thành viên có cùng đam mê, sở thích để góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, thiết kế, chế tạo mô hình trong lĩnh vực ô tô và quảng bá Ngành kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Nha Trang.
Hiện tại CLB đã thu hút được 21 thành viên đăng ký tham gia.
Địa điểm sinh hoạt: Tại phòng Câu lạc bộ mô hình ô tô, tòa nhà Khoa KTGT.