Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo đăng ký đề tài tốt nghiệp học kỳ thứ 7 năm học 2018-2019
10/1/2018 4:22:46 PM

Theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Nha trang, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có học lực đạt từ 2.5 trở lên, học đúng theo tiến độ chương trình đào tạo của Nhà trường được thực hiện làm đề tài tốt nghiệp.
Danh sách các đề tài tốt nghiệp học kỳ 7 năm học 2018-2019 tại đây