Chi tiết thông báo
Minimize

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ quý IV/2018
12/25/2018 10:02:06 AM

Thông báo Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ quý IV/2018
Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực 
Mã: 8520116
Thời gian: 7h30 ngày 26 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: VP Khoa KTGT, Trường Đại học Nha Trang
Học Viên:
1) Nguyễn Thanh Cường 
Đề tài: Nghiên cứu quy luật thay đổi nhiệt độ trên cánh tuabin của động cơ TB2-117A bằng phương pháp mô phỏng số.
2) Vũ Trung Kiên
Đề tài: Nghiên cứu cải hoán hệ thống đánh lửa xe ô tô quân sự ZIL130
Kính mời quý thầy cô quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.
Trân trọng!