Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ quý 4/2018
12/25/2018 2:48:56 PM

Thông báo Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ quý 4/2018
Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực 
Mã: 8520116
Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: VP Khoa KTGT, trường Đại học Nha Trang
Kính mời quý thầy cô quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.
Trân trọng!