Chi tiết thông báo
Minimize

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ quý II/2019
4/23/2019 8:57:18 AM


Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 8520116

Thời gian: 7h30 ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: VP Khoa KTGT, Trường Đại học Nha Trang

Học viên:

1. Trần Nhật Tân  Mã HV: 56CH210

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí và khối lượng nước dẳn đến khả năng nối của tàu khi hạ thủy trong ụ khô .

2. Nguyễn Công Bình  Mã HV: 58CH319

Tên đề tài: Nghiên cứu mô phỏng số chu trình công tác của động cơ Cummins NTA855.

3. Nguyễn Quốc Dương   Mã HV: 58CH323
 Tên đề tài: Xác định tần số dao động riêng của dầm chế tạo bằng vật liệu chức năng.

4. Đặng Thành Long Mã HV: 58CH330

Tên đề tài: Đánh giá chất lượng của mối hàn giáp mối tấm hợp kim nhôm 6061 bằng phương pháp hàn ma sát khuấy.


Trân trọng,

Đăng tin: Đỗ Quang Thắng