Chi tiết thông báo
Minimize

CUỘC THI CHẾ TẠO Ô TÔ MÔ HÌNH
6/1/2019 2:55:27 PM

Chủ đề 2019: Vượt chướng ngại vật

Mục đích:

Cuộc thi tổ chức nhằm tạo sân chơi cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô, được vận dụng lý thuyết vào thực hành, nâng cao tinh thần làm việc nhóm và sự đoàn kết lẫn nhau. 

Thể lệ cuộc thi:

1.               - Sinh viên đang theo học ngành ô tô và cơ khí động lực khoa Kỹ thuật Giao thông có thể đăng ký tham gia.

2.               - Hình thức đăng ký theo lớp.

3.               - Ô tô mô hình do sinh viên tự chế tạo và lắp ráp dựa trên động cơ được giao (Bộ môn Ô tô sẽ hỗ trợ mỗi nhóm 1 động cơ máy cắt cỏ).

Kế hoạch và phân công phụ trách:

Công việc

Phụ trách

Thời gian

Ghi chú

Phát động cuộc thi

Cả bộ môn

3-6 đến 13-6

Lập danh sách các lớp tham gia

T. Thuần

13-6  (hoàn thành)

Lên ý tưởng, thiết kế tính toán…

Các nhóm

Hỗ trợ hàn

T. Tạo

Xây dựng bài và thể lệ thi

T. Chương

Giải thưởng và tài trợ

T. Tuấn

Hỗ trợ điều khiển điện tử

T. Thọ + T. Hải

Hỗ trợ thiết bị chế tạo

CLB mộ hình

Tổ chức thi

Cả bộ môn

Kỳ 1 2019-2020

Lưu ý: Lớp trưởng các lớp đăng ký tham gia tại văn phòng bộ môn KTOT (9 giờ sáng các ngày trong tuần) - T. Thuần: 0393007896.

Quyển lợi sinh viên tham gia

-               - Có thể sử dụng sản phẩm làm đề tài tốt nghiệp.

-               - Cộng điểm rèn luyện, điểm môn học…

  Nha Trang 1/6/2019
Bộ môn KTOT