Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo thực tập chuyên ngành ô tô khóa K58 ở kỳ hè
7/11/2019 6:54:58 PM

Bộ môn Kỹ thuật ô tô thông báo tới tất cả các bạn K58  (58CNOT 1, 58CNOT 2, 58CNOT 3)  lịch thực tập chuyên ngành chuyên ngành ô tô.
Thời gian bắt đầu: 22/7 (thời gian cụ thể từng lớp, lớp trưởng liên hệ với thầy Thuần hoặc thầy Tạo để biết rõ thông tin).
Địa điểm: Tại xưởng thực tập khung gầm ô tô
Trang phục: Bộ áo bảo hộ lao động.
Yêu cầu các bạn đi đầy đủ.