Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
8/7/2019 11:04:02 AM

Thông báo hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

Theo quyết định số 779/QĐ-ĐHNT ngày 12/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về thành lập Hội đồng đánh giá, nhiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “TR2018-13-13: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản gần bờ bằng vật liệu Composites” do KS. Nguyễn Văn Hiền làm chủ nhiệm. Nay Khoa KTGT xin thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 08/08/2019

Địa điểm: Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy

Kính mời Quý thầy cô và mọi người quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ.

                                                                                         

                                                                                           Nguồn: Đỗ Quang Thắng-Khoa KTGT