Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo về tổ chức Lễ tốt nghiệm ĐH, CĐ năm 2019
9/3/2019 11:24:35 AM

Thông báo về tổ chức Lễ tốt nghiệm ĐH, CĐ năm 2019

1. Thời gian: 7h:30 ngày 10/09/2019 (Thứ ba)

2. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng

3. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC khoa KTGT
- Tất cả tân kỹ sư, cử nhân nhận bằng tốt nghiệp
- Phụ huynh, người thân của tân kỹ sư/cử nhân nhận bằng tốt nghiệp


Nội dung thông báo theo file PDFNguồn: Khoa KTGT