Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Tàu thủy
9/14/2019 12:20:46 PM

Thông báo kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Tàu thủy

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Thời gian: Ngày 16-19/9/2019 (3, 5 ngày)

Thành phần: Tất cả Thầy/Cô và sinh viên Khoa KTGT

Chú ý: Trong các ngày từ 16-19/9/2019 sẽ có đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tàu thủy đến làm việc với khoa KTGT. Yêu cầu sinh viên mặc đồng phục áo đoàn trong các buổi học và các bộ môn có giảng viên trực thường xuyên trong các ngày trên. Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chi tiết chương trình đánh giá ngoài (PDF)


                                                                                                                                                                                   Nguồn: Khoa KTGT